Dilemma’s uit de dagelijkse praktijk; Hogeschool Zuyd

Het is leerzaam om een dilemma uit de dagelijkse praktijk te behandelen. Ik ben anders over het dilemma gaan denken“. (Verpleegkundig Specialist i.o.)

workshopzuyd2Deze reactie kregen we na afloop van de onderwijsbijeenkomst over zorgethiek en moreel beraad. Professionals in de gezondheidszorg komen steeds vaker in aanraking met kleine en grote morele vragen. Tijdens het onderwijs hebben we het eerst over ethiek als vakgebied van de filosofie en ‘zorgethiek’, een categorie van ethiek, dat nadenkt over wat goed en slecht is. In een van de benaderingen, namelijk de principebenadering, wordt geprobeerd om tot een onafhankelijk oordeel te komen van wat er in een concrete situatie moet gebeuren.

Maar waar blijven de deugden dan in het verhaal? En gevoel, intuïtie, solidariteit en inlevingsvermogen? In de zorgethiek komt een herwaardering hiervan aan bod. Hoe kan ik verantwoorde zorg verlenen, komt als vraag in deze benadering steeds weer naar boven. Goede zorg is gebaseerd op praktische kennis. Daarnaast is goede zorg een gezamenlijke bezigheid. Zowel van degene die zorg nodig heeft als de hulpverlener.

Al met al kwamen tijdens de bijeenkomst kwamen we er steeds meer achter dat ethiek niet ver van ons bed staat, integendeel. Wat ons betreft hadden we nog een tijdje door kunnen gaan met vragen, dilemma’s en dialoog over goede zorg.

Daarna hebben we kennis kunnen maken met het houden van een moreel beraad. Van tevoren hebben jullie een casus uit de praktijk beschreven en ingediend. Twee hiervan zijn tijdens de bijeenkomst besproken. Dit gebeurde aan de hand van de Dilemmamethode. Met behulp van deze methode zijn we op zoek gegaan naar de waarden en normen van de diverse betrokkenen.

We zien Moreel Beraad als een vertrouwelijke dialoog tussen professionals met betrekking tot een casus en een morele vraag die daar aan verbonden is. Moreel Beraad kan aan de orde zijn, wanneer het ‘normale’ en ‘vanzelfsprekende’ doorbroken is en er een handelingsverlegenheid bij de professionals bestaat.

Oplossingen of antwoorden staan niet van te voren vast of worden opgeschort tot een latere fase in het methodische gesprek. Belangrijk is het onderzoek van feiten, handelingen en out of the box te denken. En met elkaar de verschillende mogelijkheden waar je in eerste instantie niet aan denkt, te exploreren. Hoe kan ik recht blijven doen aan mezelf, en wat is er nodig om te doen, worden vanuit verschillende invalshoeken en meningen besproken.

Ezra, Ger, Ina, Monique

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Welkom

Welkom op mijn website, mijn naam is Ezra van Zadelhoff.

Leuk dat je mijn site bezoekt!

Hier vind je inhoudelijke informatie over mijn praktijk voor coaching, begeleiding, advies of onderzoek. Je bent van harte welkom.

Als je in contact wilt komen, stuur dan rustig een mail naar evanzadelhoff@zadelhoffvankessel.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Calamiteitenonderzoek langdurige zorg

Sinds enige tijd vervul ik samen met twee andere professionals de rol van onafhankelijk voorzitter en secretaris bij het onderzoeken van calamiteiten in de langdurende zorg.

Kijk voor informatie op de site van Minerva Onafhankelijk Calamiteitenonderzoek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Voor mantelzorgers door mantelzorgers

Met welke moeilijke situaties hebben mantelzorgers van mensen met dementie te maken? En hoe gaan zij hiermee om? Er zijn geen pasklare antwoorden te geven. Wel kun je inzichtelijk maken hoe anderen hierin een weg vinden.

Over de vier meest gevoelde dilemma’s hebben we voor Zorgbelang Gelderland in opdracht van Alzheimer NL vier korte films gemaakt. Wie mag er helpen, hoe informeer je mensen in de omgeving over de ziekte? Moet je het rijbewijs afnemen? Hoe ga je om met de veranderende werkelijkheid van je naaste? En wat te doen als je naaste niet wil douchen? Zie link via www.beatrijsfilmt.nl/dilemma-s-bij-dementie.html

Afgelopen week vierden we de premiere van de films. De mantelzorgers die hebben meegewerkt waren aanwezig. Er was een sfeer van saamhorigheid. Zij hebben meegedaan om met hun verhaal andere mantelzorgers te helpen.

De korte films zijn vooral bedoeld voor mantelzorgers die erover in een Alzheimer Café of met hun casemanager in gesprek kunnen gaan. We hopen dat velen hieraan steun zullen ondervinden.

Mantelzorger over haar ervaring tijdens de interviews:

“Ezra heeft door haar empatische houding tijdens de voorbereidende gesprekken een sfeer geschapen waardoor ik dingen veilig kon zeggen die ik wilde vertellen over de dilemma’s waar ik tegenaan liep bij de zorg voor mijn man”.

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Dilemma’s van mantelzorgers

Voor Zorgbelang Gelderland doe ik mee aan een project dat de dilemma’s van mantelzorgers van mensen met dementie in kaart brengt. We zijn druk bezig om vier filmpjes te maken waarin de meest gevoelde dilemma’s worden besproken door mantelzorgers zelf. Mijn taak is om met de mantelzorgers in gesprek te gaan over de meest lastige situaties. Belangrijk is hoe zij daarmee omgaan of een weg in gevonden hebben.

Het gaat om belangrijke vragen! Wie mag er helpen, hoe informeer je mensen in de omgeving over de ziekte? En hoe ga je om met de onvermijdelijk optredende lastige dilemma’s? Wanneer is het niet meer verantwoord dat iemand auto rijdt, en dus zijn vrijheid beperkt? Moet je meegaan in de veranderende belevingswereld of er juist tegenin gaan? Wanneer neem je welke stap en hoe kleed je dat aan?

De filmpjes zijn vooral bedoeld voor mantelzorgers die erover in een Alzheimer Café of met hun casemanager in gesprek kunnen gaan. In december 2014 zullen de filmpjes op de site van Alzheimer Nederland en uiteraard op YouTube staan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen