Publicaties

Hieronder een overzicht van mijn publicaties. Op korte termijn zal een aantal van deze publicaties worden voorzien van een link naar de betreffende documenten. 

Janssen, Rien, Ezra van Zadelhoff, Ger van Loo, Guy Widdershoven, Bert Molewijk (2014). Evaluation and perceived results of moral case deliberation in a Dutch organization for elderly care. A quantitative and qualitative study. Nursing Ethics 1 11. 

Albine Moser, Ezra van Zadelhoff en Erik van Rossum (2014). De bewoner als sleutel tot participatie. De samenwerker in de intramurale zorg. In E.J. Finnema & C.H.M. Smits (Eds.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (pp. 155-164). Den Haag: Boom Lemma.

Ezra van Zadelhoff, Albine Moser, Nadine Jans, Erik van Rossum (2013). Zeg het met foto’s! Participatie vergroten met Fotostem. Denkbeeld: tijdschrift voor Psychogeriatrie, 26, 34-36.

Zadelhoff, E. van & Verbeek, H. (2013). Morgen mag ik naar het verpleeghuis!: een optimistisch toekomstperspectief. Denkbeeld : tijdschrift voor Psychogeriatrie, 25, 22-24.

Zadelhoff, Ezra & Hilde Verbeek (2012). Morgen mag ik naar het verpleeghuisToekomstvisie op zorg voor mensen met dementie. Den Haag: Boom/Lemma.

Ezra van Zadelhoff, Bert Molewijk (2012). Moreel Beraad inbedden in een zorginstelling. In: Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, jaargang 24, nr. XXX

Zadelhoff E. van & Verbeek H., Abma T., Van Rossum, E., Widdershoven G. (2011). Group living homes for people with dementia: perspectives on the care process by residents, their family and nursing staff. Journal of Clinical Nursing Special Issue, Vol. 20, No. 9, 2490-2500.

Nierse, C.J. & Schipper, K., Van Zadelhoff E., Griendt, J., Abma, T.A. (2011). Collaboration and co-ownership in research: dynamics and dialogues between patient research partners and professionals in a research team. Health Expectations, Vol. No 2.

Schipper, K. & Abma, T., Van Zadelhoff, E., Griendt, J., Nierse, K., Widdershoven, G. (2010). What does it mean to be a Patient Researcher? An ethnodrama. Qualitative Inquiry, Vol. 16, No. 6, 501-510.

Molewijk B, Zadelhoff E. van, Lendemeijer B, Widdershoven G. (2008). Implementing moral case deliberation in Dutch health care: improving moral competency of professionals and quality of care. Bioethica Forum, 1, 1, 57-65.

Zadelhoff, E. van & Abma T., Rossum, E. van en Widdershoven G. (2010). Using Photographs to give voice to people with dementia. Abstract. Special Issue Journal Clinical Nursing. Vol. 19, 8-13.

Schipper, K & Nierse, C., Hene. R., Van Zadelhoff, E., Abma, Tineke (2010). Leven met een nierziekte. Ervaringen van nierpatiënten en hun naasten. Den Haag: Lemma.

Proot, I. & Van Zadelhoff, E., Widdershoven G. (2010). Luisteren naar bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tijdschrift voor verpleegkundigen. No. 4, 40-44.

Van Zadelhoff, E., T. Abma, H.Verbeek en G. Widdershoven (2010). Goede zorg in kleinschalig wonen. Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, Jaargang 22, 6, 22-25.

Zadelhoff E. van & Molewijk B., Pasman K. (2010). Ondersteuning van professionaliteit en kwaliteit van zorg. Over het belang van Moreel Beraad in de ouderenzorg. In: Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, Jaargang 22, 6, p. 28-32.

Zadelhoff E. van & Verbeek H., Jans N., en Tineke A. Abma. Ervaringen met het inzetten van foto’s bij mensen met dementie. Bewoners over goede zorg. Deviant, Tijdschrift voor geestelijke gezondheidszorg. No 67, december 2010.

Molewijk B, van Zadelhoff E, Lendemeijer B, et al. Implementing moral case deliberation in Dutch health care. Improving moral competency of professionals and the quality of care. Bioethica Forum 2008; 1(1): 57–65.