Zelfmanagement Empowerment

Zelfmanagement Empowerment Network (ZEN)

Doel
Het ZEN project heeft als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren door de behandeldoelen in de geriatrische revalidatiezorg samen met de oudere client en de mantelzorger op te stellen. Uitgangspunt van het ZEN-programma is de ouderen te helpen hun zelfmanagementvaardigheden te vergroten, zodat zij op basis van hun eigen wensen en behoeften hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren of behouden.

Methode
We hebben kwalitatief onderzoek, procesevaluatie verricht. De centrale vraagstelling is hoe de stakeholders de implementatie van het ZEN programma ervaren. In de interviews hebben we gevraagd naar de ervaringen van de mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het ZEN project. Respondenten zijn patienten, mensen in de zorg, managers en beleidsmedewerkers van verschillende betrokken organisaties.

Resultaten
Ouderen worden veelal niet betrokken in de besluiten die genomen worden over hun zorg. Binnen de zorg staat vooral het aanbod centraal in plaats van de vraag en het perspectief van de patiƫnt. Voor managers en medewerkers in de zorg betekent een andere wijze van zorg verlenen een cultuuromslag.

Lees hier het onderzoeksrapport Evaluatie ervaringen implementatie ZEN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *