Verpleeghuiszorg

Goede zorg voor ouderen met dementie

Doel
Hoe ervaren bewoners en familieleden de zorg in een kleinschalige woonvoorziening? En hoe verhoudt die zorg zich tot wat in theoretisch perspectief als ‘goede zorg’ wordt beschouwd?

Opdrachtgever is een grote zorgorganisatie die de ervaringen wil gebruiken bij de ombouw van reguliere verpleeghuisplaatsen naar kleine woonvoorzieningen. 

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd binnen twee kleinschalige voorzieningen die dichtbij het grote ‘moederverpleeghuis’ liggen. We hebben bewoners, familie, medewerkers, de teamleider en de teammanager geïnterviewd. Daarnaast hebben we participerende observaties verricht. 

Resultaten
De geïnterviewde bewoners gaven aan het over het algemeen goed naar hun zin te hebben. Ze voelen zich thuis in hun woonomgeving. Omdat de nadruk op de collectiviteit ligt, hebben bewoners ook behoefte aan privacy en om even alleen kunnen zijn. Een eigen kamer is dan erg belangrijk. Familieleden voelen zich in deze woonvorm minder bezoek en meer onderdeel van het leven van hun naaste. 

Lees hier de bespreking in het tijdschrift Denkbeeld

Goede zorg in kleinschalig wonen
,  Zadelhoff E. van, Verbeek H., Abma T., Van Rossum, E., Widdershoven G. (2010). In: Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, Jaargang 22, 6, p. 22-25. 

Lees hier het Engelstalig artikel over dit onderzoek.

Klik hier het boekje aan over kleinschalig wonen. 

In het boek Morgen mag ik naar het verpleeghuis! hebben wij ideeën over de toekomst van de zorg voor mensen met dementie in een verpleeghuis geschetst. Is dit een laatste toevluchtsoord of een omgeving waar mensen goede en liefdevolle zorg ontvangen en daardoor zoveel mogelijk hun leven kunnen blijven leiden zoals zij altijd hebben gedaan? 

Wat is belangrijk voor bewoners in een verpleeghuis? Lees het artikel Luisteren naar bewoners in verpleeghuizen, Ireen Proot, Ezra van Zadelhoff, Guy Widdershoven: Tijdschrift voor verpleegkundigen 2010, nr 4, p. 40-43