Mantelzorgdilemma’s

Doel
Uit onderzoek komt naar voren dat mantelzorgers moeite hebben met omgaan met dilemma’s in de zorg voor hun dementerende naaste. Doel van dit project is om korte films te maken waarin de meest voorkomende dilemma’s door mantelzorgers worden besproken. In deze video’s komen familieleden aan het woord waarin ze vertellen hoe zij zijn omgegaan met dit soort lastige keuzes. De kijker krijgt verschillende standpunten te zien waarbij zij zich bewust worden van de problematiek achter het maken van een lastige keuzes. Opdrachtgevers zijn Alzheimer Nederland en Zorgbelang Gelderland. 

Methode
Tijdens interviewgesprekken met mantelzorgers worden de meest gevoelde dilemma’s naar boven gehaald. Vervolgens wordt een prioritering aangebracht. Van de vier belangrijkste dilemma’s worden vier korte films gemaakt. Per film komen vier mantelzorgers aan het woord waarin zij de achtergrond en hun visie en uitweg vinden in de geschetste dilemma’s en lastige situaties. 

Resultaat
Het resultaat zijn vier korte films waarin mantelzorgers vertellen hoe zij omgaan met de meest gevoelde dilemma’s:

  • Wie mag er helpen, hoe informeer je mensen in de omgeving over de ziekte?
  • Wanneer is het niet meer verantwoord dat iemand auto rijdt, en dus zijn vrijheid beperkt? Moet je meegaan in de veranderende belevingswereld of er juist tegenin gaan?
  • Hoe ga je om als je dierbare niet wil douchen of wassen?
  • Wanneer neem je welke stap en hoe kleed je dat aan?

De films vindt u hier