Fotostemproject

Participatie van ouderen met dementie

Doel
Het doel van dit project is inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en haalbaarheid van participatie van ouderen met dementie en hun familie op afdelingsniveau in een verpleeghuis. Daarnaast beoogt het project participatie van ouderen met dementie en hun familie in de verpleeghuiszorg te bevorderen.

Methode

We vragen bewoners en hun familie om foto’s te maken van momenten en activiteiten die zij als waardevol ervaren. De verhalen die zij bij de beelden hebben, worden opgeschreven. Van daaruit worden ideeën uitgewerkt hoe de zorg verder verbeterd kan worden. Bewoners en hun familie maken samen met medewerkers afspraken zodat er meer waardevolle momenten en activiteiten onderdeel worden van de zorg. 

Resultaten
Ouderen met dementie kunnen niet altijd gemakkelijk hun mening geven over de kwaliteit van de zorg.

We hebben bewoners om samen met hun familie, foto’s te maken van de momenten en situaties waar zij van genieten. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om het verhaal achter de foto’s te horen.

Met de foto’s en de verhalen worden aanbevelingen gedaan aan het team om die mooie momenten vaker in de zorg terug te brengen. Hiermee wordt de zorg nader toegespitst op de wensen van de bewoners. Zo krijgen zij daadwerkelijk een stem. 

Lees het artikel over Fotostem in Denkbeeld.

Over de samenwerking met Laureano Sanchez, mantelzorger:

Lees hier meer over die samenwerking.

Na het onderzoek hebben we een praktische handleiding geschreven. Deze handleiding is in eerste instantie geschreven voor cliëntenraden en zorg- en welzijnszorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg. Daarnaast is de handleiding toepasbaar bij de zorg van dementerende ouderen thuis, in dagbehandelingcentra of verzorgings- of verpleeghuizen.

Lees hier de handleiding om deze methode binnen de zorg te implementeren.