Respijtzorg

“Ezra heeft de focusgroep begeleid voor onze cliëntenraadpleging over wat er nodig is aan respijtzorg voor mantelzorgers. De focusgroepbespreking was heel ontspannen door haar stijl van begeleiden. Ezra stemde haar werkwijze zorgvuldig in een vooroverleg af. Ze was derhalve in staat om in het gesprek mee te gaan met de deelnemers om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Door het centraal stellen van de deelnemers deden zij heel diverse uitspraken die belangrijk waren voor de conclusies en het kwalitatieve onderzoek”.
Malene Duijst, senior beleidsmedewerker Cliëntenbelang Amsterdam

Doel
Omdat in 2015 de Wmo voor meer mensen ondersteuning moet bieden en dit gepaard gaat met bezuinigingen bij de overheid vindt Cliëntenbelang Amsterdam het belangrijk om aandacht te besteden aan de positie van de mantelzorgers omdat die met deze veranderingen onder meer druk komt te staan. 

Methode
Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom een cliëntenraadpleging gehouden (methode focusgroep) om ervaringen, knelpunten en wensen over respijtzorg met mantelzorgers zelf te bespreken. In december 2013 heeft een zo breed mogelijk samengestelde focus- groep met 17 mantelzorgers de volgende vraag behandeld:

‘Wat is er nodig aan indirecte en directe respijtzorg om overbelasting van de mantel- zorgers te voorkomen?’ 

Resultaten
Mantelzorgers geven aan dat een aantal voorzieningen zoals dagbesteding, dagopvang, verzorging, logeermogelijkheden en tijdelijk verblijf noodzakelijk is om overbelasting te voorkomen. Welzijn van kwalitatief hoog niveau wordt als een belangrijke vorm van respijtzorg gezien door de deelnemers zoals in zingeving.  

Het PGB wordt zeer belangrijk gevonden om zorg flexibel in te kunnen zetten. Tot slot wordt een vaste casemanager genoemd. Tot slot geven de mantelzorgers aan dat zij de zorg pas kunnen overdragen als zij weten dat degene die de zorgtaken tijdelijk overneemt, beschikt over de goede competenties. 

Het rapport vindt u hier

Het is heel belangrijk dat je [als mantelzorger] overeind kan blijven. Daar gaat het tenslotte over
(Mantelzorger tijdens focusgroep)