Moreel Beraad

Moreel Beraad in de zorg 

Als iemand goed in zijn vel zit dan komt dit ten goede aan de cliënt,
de familie en de organisatie. 

(uit een interview met een medewerker)

Doel
In de gezondheidszorg worden diverse initiatieven ontwikkeld om binnen zorginstellingen structureel en inhoudelijk aandacht te geven aan gezamenlijke reflectie op, onderbouwing en bevordering van ‘goede zorg’. Medewerkers binnen de ouderenzorg worden in toenemende mate geconfronteerd met kleinere en grotere morele vragen en dilemma’s.

Moreel beraad is het systematisch reflecteren op concrete vragen over kwaliteit van zorg en samenwerking aan de hand van een specifieke methode en onder begeleiding van een gecertificeerde gespreksleider.

Moreel beraad stimuleert de groei van begrip en inzicht van medewerkers en hun team
(uit de vragenlijst voor teamleiders)

Methode
Voor Sevagram, een zorgorganisatie in het zuiden van het land, is het van belang om te weten hoe moreel beraad door medewerkers wordt ervaren, wat het heeft opgeleverd en hoe moreel beraad een vaste plek kan krijgen in de organisatie. Om deze vragen te beantwoorden hebben we de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de ingevulde evaluaties geanalyseerd. Daarnaast hebben we focusgroepen gehouden en individuele interviewgesprekken om de gestelde vragen te beantwoorden.

Resultaten
De bijeenkomsten worden door deelnemers heel nuttig gevonden. Moreel beraad geeft hen de mogelijkheid om in rust met collega’s een casus te bespreken. Hierbij kunnen zij hun ervaringen met collega’s delen en de invalshoeken van anderen horen. Respondenten geven aan dat hierdoor hun perspectief wordt verbreed. Zij hebben meer kennis over eigen handelen, zijn zich dat althans meer en beter bewust geworden. Ook geven zij aan dat hun reflectief vermogen is vergroot.

Hoe MB (in)direct in hun werk tot uiting komt, uit zich volgens de respondenten vooral op het gebied van communicatie en reflectie. Het geleerde van het moreel beraad uit zich voor een groot aantal respondenten wel in de grotere mate van bewustwording van zichzelf, van hun eigen rol in het behandelproces.

Lees hier de artikelen Moreel beraad in de ouderenzorg en Moreel beraad inbedden in een zorginstelling.

Implementing moral case deliberation in Dutch health care; improving moral competency of professionals and the quality of care, Molewijk, B., Zadelhoff E. van, Lendemeijer, B. & Widdershoven, G. In: Bioethica Forum, 2008, Volume 1, No 1 p. 57-65